پروژه اتوگالری استیلایی , در این پروژه مدل فیلم سازی مدل تولید محتوا است. و ماشین های آمریکایی و آلمانی به نمایش و توضیح داده شده 

ویژگی های مهم تدوین این ویدیو:

1-افکت های تصویری 

2-افکت های صوتی 

3-اصلاح رنگ کالرگردینگ