تعهد قشنگ ترین کادوست کسی را به قصد رها کردن وابسته ی

خود نکنید. دوستت دارم هارابه راحتی بر زبان نیاورید مثل آلبوم

عکس خاطرات نسازید فراموش کردن این چیزهال ساده نیست

شاید, کسی به همین چیزهای ساده دل ببندد و اگر رهایش کنید

دیگر هیچ وقت آدم سابق نشود ولنتاینتون مبارک باتشکر از

دوستان که کمک کردند تا این ویدیو ساخته بشه.